Ändra utformningen på denna sida.

  

 

 

 

 

K O M M A N D E  M E D L E M S T R Ä F F

 

Söndagen 17 oktober klockan 13.30

i BRF Sachsens samlingslokal Södergatan 84. 

Kommunikation ett flertal stadsbussar.

Hållplats GA - Torg.

***********************************************************

Välkommen till  medlemsträff med föreningen  (KME)  Krafter Mot Ensamhet.

Programmet kommer inom kort.

För mer information kontakta

Rosita Klint på telefon 0733-56 08 03.

eller E-post: rosita@motensamhet.com 

__________________________________