ss 

 

ÅRSMÖTE 20 MAJ 2021

Årsmötet hölls hos Roy´s fiskeresturang.

De närvarande medlemmarna fick uppleva ett glatt och konstruktivt möte.

Mötesprotokoll sändes ut till samtliga medlemmar via e-post.

 

Läs mer på vår Facebooksida ovan.